PHU ROLNIK
ul. Żwirki i Wigury 73
Bielsk Podlaski woj. podlaskie 17-100
Polska