PPHU AGRO-FACTORY II S.C Ilona Denarska Robert Denarski realizuje projekt „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego pługu dłutowego marki AGRO-FACTORY II
jako efekt komercjalizacji samodzielnie zrealizowanych w przedsiębiorstwie prac badawczo-rozwojowych”