Polityka prywatności

Definicje

  • Administrator – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AGRO-FACTORY II Ilona Denarska i Robert Denarski spółka cywilna w z siedzibą w Piwki 48, 99-300 Kutno NIP 7752661759, REGON 382259549.
  • Dane osobowe – informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej na podstawie jednego lub więcej specyficznych elementów określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. W tym zakresie wlicza się IP urządzenia, identyfikator online, oraz dane zbierane za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
  • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
  • RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, zastępujące dyrektywę 95/46/WE.
  • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora, dostępna pod adresem https://agro-factory2.eu
  • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z opisanych w Polityce usług lub funkcjonalności.

Przetwarzanie danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Administrator zbiera dane osobowe niezbędne do świadczenia usług. Poniżej opisano cele i metody przetwarzania tych danych:

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu:

 

  • świadczenia usług drogą elektroniczną, które umożliwiają dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie, co stanowi realizację umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularz kontaktowy

Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Korzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z użytkownikiem i odpowiedzi na zapytanie. Podanie niektórych danych jest obowiązkowe dla obsługi zapytania, brak ich podania uniemożliwi realizację. Dane fakultatywne można podać dobrowolnie.

Newsletter

E-mail subskrybentów newslettera przetwarzany jest w celu realizacji usługi newslettera oraz informowania o zmianach w dokumentach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub do momentu cofnięcia zgody, ewentualnie do momentu wniesienia sprzeciwu w przypadkach opartych na uzasadnionym interesie Administratora. Okres ten może być przedłużony w przypadku potrzeby obrony przed roszczeniami, po czym dane są usuwane lub anonimizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, by ochronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i realizowane tylko przez uprawnione osoby.

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@agro-factory2.pl

Skargi do organu nadzoru

W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.