Regulamin

Regulamin serwisu internetowego AGRO-FACTORY 2

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy działający pod adresem https://agro-factory2.eu jest własnością PPHU AGRO-FACTORY II S.C., z siedzibą w Piwki 48, 99-300 Kutno.

1.2. Serwis świadczy usługi związane z [opisać główne usługi i cel strony].

1.3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

2.2. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze nielegalnym lub naruszającym prawa innych osób.

3. Prawa autorskie

3.1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie, w tym teksty, grafiki, logo, zdjęcia, są chronione prawem autorskim i należą do AGRO-FACTORY 2 lub innych podmiotów, z którymi AGRO-FACTORY 2 współpracuje.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Administrator serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

5. Odpowiedzialność

5.1. AGRO-FACTORY 2 dołoży wszelkich starań, aby dane zawarte na stronie były aktualne i prawdziwe, ale nie bierze odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania.

6. Zmiany w regulaminie

6.1. AGRO-FACTORY 2 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie serwisu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd lokalny dla siedziby AGRO-FACTORY 2.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.