Informacje prawne

informacje ogólne

Właściciel serwisu: PPHU AGRO-FACTORY II S.C

Adres firmowy: Piwki 48, 99-300 Kutno

NIP: 7752661759

REGON: 382259549

Telefon: +48 24 254 00 00

Adres e-mail: biuro@agro-factory2.pl

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Autor nie odpowiada za aktualność, dokładność, pełność ani jakość dostarczanych informacji. Wszelkie roszczenia dotyczące odpowiedzialności za szkody materialne czy niematerialne, wynikające z wykorzystywania lub nie wykorzystywania dostępnych informacji, a także z powodu korzystania z informacji błędnych lub niekompletnych, są wyłączone, chyba że wynika z nich celowe działanie lub rażące zaniedbanie ze strony autora. Oferty przedstawione przez autora nie mają charakteru wiążącego. Autor zastrzega sobie również prawo do dokonywania zmian, rozszerzenia części strony lub całej oferty, a także do czasowego lub stałego usunięcia publikacji.

Mimo dokładnego nadzoru, nie bierzemy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treści na stronach, do których prowadzą te linki, odpowiedzialni są ich właściciele i operatorzy.

Prawa autorskie

Materiały opublikowane na tej stronie internetowej, w tym teksty, obrazy, grafika, pliki audio, dźwięki oraz filmy, są objęte ochroną prawną wynikającą z przepisów o prawie autorskim oraz innych regulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej. Korzystanie z tych treści na innych stronach internetowych wymaga wyraźnej zgody firmy AGRO-FACTORY II S.C. Informacje zamieszczone na tej witrynie są publikowane z największą starannością i zgodnie z aktualną wiedzą, jednakże mogą zawierać błędy merytoryczne i rzeczowe. Firma AGRO-FACTORY II S.C. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Dotyczy to również linków do innych stron URL znajdujących się na naszej stronie.

Wszystkie treści dostępne na stronie internetowej AGRO-FACTORY II, w tym wizualne i dźwiękowe, nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane czy wykorzystywane komercyjnie bez odpowiedniej zgody. Ważne jest również podkreślenie, że niektóre obrazy na stronie są własnością osób trzecich i jako takie są także chronione prawem autorskim.

Znaki towarowe

Chyba że wyraźnie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na tej stronie internetowej, w tym nazwy, logo i wzory, należą do firmy PPHU AGRO-FACTORY II S.C.