← znajdź dealera

Maszyny rolnicze

Agro-Factory 2

zapewniają bezpieczeństwo

i wydajność pracy

Wały uprawowe

maszyny rolnicze

Wały uprawowe rozbijają bryły gleby i wyrównują podłoże.
Wałowanie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym, wpływającym na jakość gleby.

Uprawa
maszyny uprawowe

Stwórz swoim roślinom optymalne warunki
do wzrostu i rozwoju.

Podorywka
Maszyny rolnicze

Pożniwna uprawa gleby.
Ogranicz parowanie wody i zatrzymaj więcej wilgoci w glebie.

Orka
Maszyny rolnicze

Przygotuj glebę pod siew, przykryj nawozy zielone, obornik, resztki pożniwne, itp. Maszyny rolnicze Agro-Factory II poprawiają stosunki wilgotnościowe i strukturę gleby.

Maszyny do pielęgnacji łąk i pastwisk

Świetne w utrzymaniu murawy na stadionach piłkarskich, polach golfowych oraz przy zakładaniu trawników lub ich produkcji.