PHU Czesław Daszkowski
Poledno 42A
Bukowiec woj. kujawsko-pomorskie 86-122
Polska