EDMASZ Siedziba główna Wysokie Mazowieckie
ul. 1-go Maja 24
Wysokie Mazowieckie woj. podlaskie 18-200
Polska